αναπαίζω

αναπαίζω
πάλλομαι δυνατά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ανα-* + παίζω «πάλλομαι»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”